Jan 1993 Cadet Camp - Portsea Surf Life Saving Club